headerfoto

Kwaliteit en betrouwbaarheid

 

Wij zijn lid van de Nederlandse Vereniging van Podotherapeuten (NVvP). Dit overkoepelend orgaan is op 1 september 1979 opgericht met als doel de ontwikkeling en toepassing van de podotherapie te bevorderen.
Ga hier naar de website van de NVvP
.Wij zijn tevens geregistreerd in het Kwaliteitsregister Paramedici. Het Kwaliteitsregister Paramedici is een register voor een groot aantal paramedische beroepsgroepen, waaronder podotherapeuten. Via het kwaliteitsregister wordt eenmalig geregistreerd of een paramedicus voldoet aan de opleidingseisen van de Wet BIG (Beroepen in de individuele Gezondheidszorg). Vervolgens wordt periodiek (elke vijf jaar) geregistreerd of een paramedicus beschikt over actuele kennis en ervaring. Alleen wanneer aan de door de beroepsgroep gestelde eisen wordt voldaan, behoudt de geregistreerde paramedicus zijn of haar kwaliteitsregistratie.

Het KP kan door iedereen geraadpleegd worden. Benodigd hiervoor zijn het KP-nummer (registratienummer). Het KP-nummer van Mevr. E.A.J. van Tongeren is 19900988196. Het KP-nummer van Mevr. A.T.M. Joling is 99900997696.
Ga hier naar de website van het Kwaliteitsregister Paramedici